VCA 3 voozien van nieuwe trainingspakken. 

Nieuwe trainingspakken voor VCA 3, gesponsord door Aben Reclame

en Thoonen Ramen Deuren Serres.